Harakat

Projelerinize Harakat tümleştirmek için API erişimini sunmaktayız. API Multillect kullanma maliyeti, sorgudaki karakter miktarına göre oluşuyor. Fiyat: 1000000 karakter için $5.

Ünlüleşmelerin koyulması ve kaldırılması, https://api.multillect.com/translate/json/1.0/<account-id> adresine HTTP isteği göndermesi ile yapılıyor. <account-id> — kullanıcı hesabının benzersiz tanımlayıcısıdır.

Kabul edilebilir yöntemler: GET ve POST.
Yanıt türü: JSON
Yanıt kodlaması: UTF-8

Sorgu parametresi:

Parametre Zorunlu Açıklama
method evet Kabul edilebilir yöntemler:
   
Yöntem Açıklama
translate/api/vocalize Ünlüleşmeleri koy
translate/api/unvocalize Ünlüleşmeleri kaldır
text evet Arapça kaynak metni UTF-8 kodlamasında yazılmalı (minimum metin uzunluğu 2 karakter)
key evet Gizli anahtar

Yanıt

Yanıt aşağıdaki özelliklere sahip olan JSON nesnesi:

Özellik Açıklama
result İşlemenin sonucu dahil nesneyi içerir veya hata durumunda ise "null" gösterilir
 
Özellik
Açıklama
text Ünlüleşmelerin koyulması ve kaldırılmasının sonucu
error Hatayı açıklayan bir nesne içerir veya başarılı durumda ise "null" gösterilir.
 
Özellik Açıklama
code Hata kodu
message Hata metni

Örnek 1

GET https://api.multillect.com/translate/json/1.0/2711024?method=translate/api/vocalize&text=أنت&sig=38f4c080a05411e6a0328c89a5a1fd3

{
  "result": {
    "text": "أَنْتَ"
  },
  "error": null,
  "timestamp": 1478025858,
  "id": null
}

Örnek 2

GET https://api.multillect.com/translate/json/1.0/2711024?method=translate/api/unvocalize&text=أَنْتِ&sig=38f4c080a05411e6a0328c89a5a1fd3

{
  "result": {
    "text": "أنت"
  },
  "error": null,
  "timestamp": 1478025732,
  "id": null
}